voorwaarden lid maatschap camper club wibe

U gaat het lidmaatschap aan gedurende minimaal 1 jaar

afmelden moet geschieden voor  30 november van het jaar waarin uw lidmaatschap verloopt,

Wanneer dit niet gebeurd zal uw lidmaatschap stil zwijgend worden verlengd met 1 jaar,

En zal er wederom voor een jaar contributie moeten worden betaald.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door u als klant aan camperclubccw zijn verstrekt,

zullen nooit aan derden worden doorgegeven en worden niet doorgegeven

aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Er is wel een uitzondering op deze regel:

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die u als klant aan camperclubccw verstrekt,

worden veilig op een externe plaats opgeslagen.

Disclaimer

camperclubccw is gerechtigd de inhoud te wijzigen

zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Het doorvoeren van wijzigingen op de website is daarvoor afdoende.

Terug ccw      Terug aan/afmeldem